Bortskaffelse af aktivt kul

Hvis du mangler viden om hvad aktivt kul er, så kan du læse mere i vores indlæg: “Hvad Er Aktivt Kul”

Opdateret: 18. februar 2021
Forfatter: SB

Bortskaffelse af udtjent aktivt kul

Selvom at udtjent/mættet aktivt kul udadtil lader til at være én type produkt, så er der mere til bortskaffelsesproceduren end som så. Bortskaffelse af brugt aktivt kul som affald, er en kunst på grund af den store kemiske variation kullet kan have adsorberet (Læs mere om hvordan aktivt kul virker under “Hvad er aktivt kul“)

Det er altafgørende hvilke typer uorganiske og/eller organiske stoffer det aktive kul har adsorberet, før den videre bortskaffelse.

I dette indlæg vil vi gennemgå en normal bortskaffelseprocedure og beskrive de tiltag der skal prioriteres.

Bortskaf aktivt kul
Tre prioriteret tiltag for korrekt bortskaffelse

Aktivt kul som farligt affald

Som nævnt tidligere er det afgørende hvilken typer stoffer det aktive kul har adsorberet, som afgør hvorvidt det er farligt affald. 

I Danmark findes der specifikke anvisninger fra Miljøstyrelsens, for hvornår udtjent kul er farligt affald. Det bruger vi de officielle lister til at vurdere. Følgende er eksempler på, hvornår aktivt kul er farligt affald:

  • Udtjent aktivt kul fra chlorproduktion. Hvor der f.eks. indgår halogenforbindelser.
  • Aktivt kul brugt i forbindelse med røggasrensning.
    (læs mere om gasrensning med aktivt kul her)

1. Vurderering og klassificering af mættet aktivt kul

Første del af processen består i at vurdere om det mættet kul er omfattet af såkaldte positive, grønne- og/eller orange lister. Disse lister fremgår ved miljøstyrelsen, og ved de forskellige kommuner hvor kullet kan bortskaffes. Igennem analyse finder vi frem til, om hvordan kullet skal klassificeres. 

Miljøstyrelsens grønne lister og kommunernes positive lister indeholder navnene på de stoffer som ikke kræver yderligere godkendelse ved bortskaffelse. Hvis det aktive kul har adsorberet stoffer fra denne liste, vil proceduren forenkles.

Derimod hvis det udtjente aktive kul har adsorberet stoffer som fremgår på de orange liste, eller ikke nævnt på positive lister, vil det kræve yderligere godkendelser at få kullet afskaffet. Samtidig kan der være restriktioner på hvilken instans, der skal håndtere den endelige bortskaffelse.

2. Godkendelser til bortskaffelse

Næste del er at få de nødvendige godkendelser og overholde anmeldepligten af det udtjente aktive kul.

Her vil der skabes kontakt til myndigheder og der udarbejdes de nødvendige godkendelser samt fremvises dokumentation. Det er også her at kommunikation om evt. henvisninger til tredjepartsanlæg der kan bortskaffe kul, finder sted.

Vi har i forvejen meget erfaring med forbrændinger og affaldscentraler. Derfor kan vi hurtigt danne overblik over dem, og deres kompetencer indenfor bortskaffelse af mættet aktivt kul. 

3. Opsamling og transport til bortskaffelse

Til sidst tilbyder vi opsamling af det udtjente kul og transport til en af vores samarbejdspartnere. Her samarbejder vi om bortskaffelsen. 

Vores samarbejdspartnere består af forskellige forbrændninger og affaldscentraler rundtomkring i Danmark. 

Vi sørger også for at overholde de nødvendige forholdsregler under opsamlingen og transporten. Læs mere om hvordan vi håndterer aktivt kul under Sikkerhed og håndtering her.

Om dette indlæg

Vi bestræber os på høj troværdighed, og faktatjek. Vores artikler er skrevet ud fra vores egen viden, erfaring og sammenlignet med uafhængige sikre kilder. 

CarbonService