Transport

Hvis du mangler viden om hvad aktivt kul er, så kan du læse mere i vores indlæg: “Hvad Er Aktivt Kul”

Redigeret: 25. august 2021
Forfatter: SB

Transport af aktivt kul

Der skal overholdes procedurer og forholdsregler ved transport af aktivt kul. Der findes en række nationale og internationale forskrevne mærkninger, som skal overholdes ved transport.

Ved aktivt kul ser transportmærkningen således ud: UN1362, Klasse 4.2, Emballagegruppe III, Fareseddel 4.2.

I dette indlæg vil vi give en forklaring på denne transportmærkning. 

Klasse 4.2

Denne underklasse består af selvantændelige stoffer mfl.

Aktivt kul er i denne kategori pga. muligheden for selvantændelige omstændigheder. Det er på baggrund af at i meget store koncentreret mængder, uden nedkøling og ventilation, vil aktivt kul kunne oxidere og selvopvarme. Ved ekstreme omstændigheder vil kullets temperatur kunne komme så højt op at det selvantænder. 

transport aktivt kul klasse 4

Fareseddel 4.2

Beskriver den fareseddel der skal være tydeligt markeret under transport. Ved kategori 4 skal der anvendes f.eks. ovenstående type fareseddel under transport med aktivt kul.

UN 1362

UN er en forkortelse for United Nations, og dens efterfølgende numre beskriver internationale godkendte beskrivelser for farligt gods. Aktivt kul hører ind under nummer 1362, som er den internationale mærkning for selvantændeligt materiale.

Aktivt kul PAC vandrensning

Emballagegruppe III

Emballagegrupper er en yderligere inddeling af det klassificeret produkt. Gruppen består af 3 grupper hvor “1” er de mest farlige stoffer, og “3” er de mindst farlige stoffer. 

Aktivt kul hører ind under de mindst farlige stoffer fordi dens selvantændelses temperatur skal være høj. 

Om dette indlæg

Vi bestræber os på høj troværdighed, og faktatjek. Vores artikler er skrevet ud fra vores egen viden, erfaring og sammenlignet med uafhængige sikre kilder. 

CarbonService