Aktivt kul til luftrensning

Hvis du mangler viden om hvad aktivt kul er, så kan du læse mere i vores indlæg: “Hvad Er Aktivt Kul”

Redigeret: 02. august 2021
Forfatter: SB

Luftrensning med aktivt kul

I miljøer hvor luften kan indeholde organiske og uorganiske forurenede stoffer, kan det være helt essentielt at filtrere luften for netop disse forureninger. Det kan forekomme ved feks. industriel produktion, affaldsopbevaring eller spildevandsanlæg m.v. Her kan filtersystemer, indeholdende aktivt kul, fjerne stoffer såsom tungmetaller, H2S eller ammoniak.

Aktivt kul granulat

Aktivt kul formet som granulat er meget populær indenfor filtre til luftrensning med aktivt kul. Dette er på grund af at kullet kommer i “stykker” som har større fylde kontra små “korn” i den pulveriseret. Dermed opnåes et mere ensartet og stabilt flow i gennemstrømning.  Granulat kan måles i millimeter og variere i evne, alt efter hvad der skal adsorberes fra luftgennemstrømning. Aktivt kul granulat forkortes GAC, og du kan læse mere om denne type aktivt kul på vores side her: Hvad er aktivt kul

I tabellen nedenfor ses en hurtigt oversigt over hvad de forskellige typer aktivt kul hedder, og deres typiske egenskaber og hvilke metoder de oftest indgår i. 

aktiv kul granulat
GAC

Denne video beskriver hvordan en type luftrensning kan foregå med aktivt kul. I eksemplet bruges aktivt kul i granulat, og i gennemstrømningen er der 2-butanon også kaldet MEK.

Pellets/piller

En anden type er de cylinderformet ACP (Activated Carbon Pelletized), som også er at fortrække ved rensning af indholdstoffer i luft. Det kan som eksempel være ved udsugning, eller under produktion af fødevare hvor der dannes dampe med farlige stoffer. 
Pellets er som sagt cylinderformet og variere i diameter 0.9mm – 8mm. De udmærker sig ved at kunne bruges i filtre med højt flow (gennemstrømning).

aktivt kul pellets rensning
Aktivt kul pellets

Aktivt kul i filt og fibre til luftrensning (FAC)

Generelt er der stor fordel i at bruge aktivt kul til luftrensning. Også pulveriseret aktivt kul (PAC) har været populær i denne forbindelse. Dog ses en tendens til at erstatte PAC med en filt/fiber løsning som indeholder aktivt kul. Denne type kaldes også for FAC. Typisk vil man kunne finde den i personbiler, hvor den fungerer som et kabinefilter i ventilationssystemet. Filteret består af et stykke filt der er konstrueret af aktivt kul. Filten sidder spændt ud i en filterkasse, som passer ind i et given ventilationssystem. I eksemplet med personbilen, så vil der typisk ved service udskiftes et sådanne filter, da det aktive kul bliver mættet af forurening fra den udefrakommende luft der er brugt til at ventilere i bilen.

Der er lavet mange forsøg med forskellige typer af FAC. Forsøgene er som eks. centreret omkring “Flygtige Organiske Forbindelser” (VOC). Her er der blevet påvist en høj effektivitet ved adsorbering af bla. Ethylacetat, Xylen og Tetraklorethylen. (Effektiviteten er afhængig af antal lag, og koncentrationen af VOC) 

FAC’s høje adsorbtionsevne i kombination med billigere priser, gør den til en meget eftertragtet luft og gasrensnings metode.

En tabel over typer af aktivt kul samt deres egenskab:
NavnType/formFremhævet fordelOftest brugtLevering indpakning
PACPulverKan blandes i væskerSpildevandBigbag og/eller sække
PeACPellets(piller)Lav flow modstand, variere i mm.Luft/gas-rensningBigbag og/eller sække
GACGranulatRobust, genaktivering, variere i mm.Luft/vandrensningBigbag og/eller sække
BACGranulatBiologisk, ingen udskiftningVandrensningBigbag og/eller sække
FACKlæde eller filtHøj adsorberingsevneLuft/Vandrensning

Om dette indlæg

Vi bestræber os på høj troværdighed, og faktatjek. Vores artikler er skrevet ud fra vores egen viden, erfaring og sammenlignet med uafhængige kilder.